Leiden Kennisstad

04universiteit 2De B&B ligt midden in de stad en dus ook vlak bij de Leidse universiteit. Regelmatig ontvangen wij gastdocenten of onderzoekers die tijdelijk verbonden zijn aan de Rijksuniversiteit Leiden.

De universiteit is overal in Leiden zichtbaar aanwezig. Stad en universiteit zijn al eeuwenlang onlosmakelijk met elkaar verbonden. Willem van Oranje stichtte in 1575 de eerste universiteit van de Noordelijke Nederlanden. Hij achtte Leiden ‘een bequame plaetse’. Die keuze was waarschijnlijk een beloning voor het succesvolle verzet van de stad tijdens het Spaanse ‘Beleg van Leyden’.


Meer informatie over de Universtiteit Leiden